Lịch treo tường

Lịch lò xo 7 tờ (phôi sẵn)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset Kích thước: 40 x 60 (cm)
Gia công: Lò xo đầu Loại giấy: Couche, Couche Matt (200gsm)
BẢNG GIÁ IN LỊCH TREO TƯỜNG KIỂU LÒ XO 7 TỜ
SỐ LƯỢNG In 4 Màu Ép nhũ 1 màu, cùng nội dung
Cùng nội dung Khác nội dung
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 69.000 176.000 80.000
100 56.000 109.000 58.000
150 51.500 86.800 53.000
200 49.600 75.700 50.400
250 48.400 69.000 48.800
300 47.600 64.500 47.800
350 47.100 61.300 47.000
400 46.700 59.000 46.400
450 46.300 57.100 46.000
500 46.100 55.600 45.700
550 45.800 54.400 45.800
600 45.600 53.300 45.500
700 45.300 51.600 45.300
800 45.000 50.400 44.900
900 45.100 49.700 44.900
1.000 44.500 48.500 44.700
1.500 44.100 46.900 44.200
2.000 43.700 45.800 43.800
(Giá chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển)

Lịch lò xo 5 tờ (phôi sẵn)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset Kích thước: 45 x 70 (cm)
Gia công: Nẹp thiếc Loại giấy: Couche, Couche Matt (100gsm)
BẢNG GIÁ IN LỊCH TREO TƯỜNG KIỂU LÒ XO 5 TỜ
SỐ LƯỢNG In 4 Màu Ép nhũ 1 màu, cùng nội dung
Cùng nội dung Khác nội dung
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 56.000 129.000 68.000
100 42.000 78.000 46.000
150 37.300 61.400 39.300
200 35.100 53.000 36.800
250 33.900 48.000 35.300
300 33.100 44.600 34.300
350 32.500 42.200 33.600
400 32.100 40.400 33.100
450 31.700 39.000 32.700
500 31.500 37.900 32.300
550 31.800 37.500 32.500
600 31.500 36.700 32.200
700 31.200 35.400 32.000
800 30.900 34.500 31.700
900 31.000 34.000 31.700
1.000 30.900 33.500 31.400
1.500 30.500 32.400 31.000
2.000 30.200 31.500 30.600
(Giá chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển)

Lịch lò xo 7 tờ (độc quyền)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, 4 màu, 1 mặt Kích thước: 40 x 60 (cm)
Gia công: Lò xo đầu Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH TREO TƯỜNG
ĐỘC QUYỀN KIỂU LÒ XO 7 TỜ
KT: 40 x 60(cm)
SỐ LƯỢNG LOẠI GIẤY
C200 C230
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 118.650 139.670
100 65.820 77.780
150 48.110 57.030
200 39.300 46.720
250 34.020 40.530
300 30.500 36.400
350 28.130 33.620
400 26.220 31.390
450 24.740 29.650
500 23.560 28.270
550 21.680 26.090
600 20.860 25.130
700 19.580 23.630
800 18.680 22.580
900 17.930 21.690
1000 17.370 21.040
1500 15.780 19.180
2000 14.890 18.130
2500 14.390 17.550
3000 14.030 17.120
3500 13.800 16.850
4000 13.600 16.610
4500 13.460 16.460
5000 13.200 16.150
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, 4 màu, 1 mặt Kích thước: 45 x 70 (cm)
Gia công: Lò xo đầu Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH TREO TƯỜNG
ĐỘC QUYỀN KIỂU LÒ XO 7 TỜ
KT: 45 x 70(cm)
SỐ LƯỢNG LOẠI GIẤY
C200 C230
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 158.740 165.230
100 88.460 92.660
150 64.920 68.360
200 53.210 56.260
250 46.180 49.000
300 41.490 44.170
350 38.310 40.870
400 35.780 38.260
450 33.810 36.230
500 32.240 34.600
550 29.900 32.230
600 28.820 31.110
650 27.910 30.170
700 27.120 29.360
750 26.520 28.730
800 25.920 28.110
850 25.390 27.570
900 24.920 27.080
950 24.500 26.650
1000 24.180 26.310
1500 22.040 24.100
2000 20.860 22.890
2500 20.200 22.200
3000 19.720 21.700
3500 19.410 21.380
4000 19.150 21.110
4500 18.970 20.930
5000 18.650 20.600
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Lịch lò xo 13 tờ (độc quyền)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, 4 màu, 1 mặt Kích thước: 45 x 70 (cm)
Gia công: Lò xo đầu Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH TREO TƯỜNG ĐỘC QUYỀN KIỂU LÒ XO 13 TỜ
SỐ LƯỢNG LOẠI GIẤY
C200 C230
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 248.990 254.990
100 136.580 140.460
150 99.100 102.280
200 80.370 83.190
250 69.130 71.740
300 61.820 64.290
350 56.440 58.810
400 52.410 54.700
450 49.270 51.500
500 46.760 48.950
550 43.660 45.810
600 41.940 44.060
700 39.240 41.300
800 37.280 39.310
900 35.690 37.690
1000 34.540 36.520
1500 31.000 32.900
2000 29.230 31.100
2500 28.160 30.010
3000 27.460 29.290
3500 26.950 28.770
4000 26.310 28.130
4500 26.300 28.110
5000 26.110 27.910
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Lịch để bàn

Lịch chữ A (phôi sẵn)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, 4 màu, 2 mặt Kích thước: 18 x 22 | 19 x 22 | 16 x 24
| 18 x 24 | 19 x 24.5 | 19 x 21.5 | 20 x 21 | 16 x 23 | 15 x 24 (cm)
Gia công: thành phẩm, lò xo trắng, ép nhũ chân Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH ĐỂ BÀN CHỮ A
SỐ LƯỢNG In nhũ khác nội dung In nhũ cùng nội dung
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 73.440 63.840
100 54.840 50.280
200 45.660 44.460
300 43.320 42.520
400 42.150 41.550
500 41.450 40.970
600 40.980 40.580
700 40.650 40.300
800 40.400 40.100
900 40.200 39.930
1000 40.280 40.040
1500 39.740 39.580
2000 39.580 39.460
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Lịch chữ M (phôi sẵn)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, 4 màu, 2 mặt Kích thước: 18 x 22 | 19 x 22 | 16 x 24
| 18 x 24 | 19 x 24.5 | 19 x 21.5 | 20 x 21 | 16 x 23 | 15 x 24 (cm)
Gia công: thành phẩm, lò xo trắng, ép nhũ chân Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH ĐỂ BÀN CHỮ M
SỐ LƯỢNG In nhũ khác nội dung In nhũ cùng nội dung
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
50 80.640 71.040
100 61.440 56.880
200 51.960 50.760
300 49.520 48.720
400 48.300 47.700
500 47.570 47.090
600 47.080 46.680
700 46.730 46.390
800 46.470 46.170
900 46.270 46.000
1000 46.340 46.100
1500 45.780 45.620
2000 45.610 45.490
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Lịch chữ A 13 tờ 2 mặt (độc quyền)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, in màu, 2 mặt Kích thước: 16 x 24 | 18 x 24 | 18 x 22 (cm)
Gia công: thành phẩm, lò xo trắng, đế bồi carton 1.8mm, gác trắng không in, giấy off120 Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH ĐỂ BÀN ĐỘC QUYỀN CHỮ A (13 TỜ 2 MẶT)
SỐ LƯỢNG Đế bồi xi (màu xanh, trắng, đen, đỏ) Đế in giấy C150, in màu 1 mặt, cán 1 mặt
Giấy C200 Giấy C230 Giấy C200 Giấy C230
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
300 38.840 39.570 42.620 43.350
350 37.160 37.880 40.660 41.380
400 35.210 35.900 38.420 39.120
450 33.690 34.360 36.690 37.360
500 32.470 33.130 35.290 35.950
550 31.580 32.220 34.260 34.910
600 30.740 31.370 33.300 33.940
700 29.420 30.040 31.800 32.420
800 28.580 29.190 30.820 31.430
900 28.080 28.680 30.210 30.810
1000 27.570 28.160 29.610 30.200
1500 25.980 26.550 27.780 28.350
2000 25.190 25.750 26.870 27.420
2500 24.730 25.280 26.330 26.880
3000 24.410 24.950 25.970 26.510
3500 24.180 24.720 25.700 26.240
4000 24.010 24.550 25.510 26.050
4500 23.880 24.420 25.360 25.890
5000 23.780 24.310 25.230 25.770
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Lịch chữ A 13 tờ 1 mặt (độc quyền)

Quy cách:

Công nghệ: In Offset, in màu, 1 mặt Kích thước: 16 x 24 | 18 x 24 | 18 x 22 (cm)
Gia công: thành phẩm, lò xo trắng, đế bồi carton 1.8mm, gác trắng không in, giấy off120 Loại giấy: Couche 200/230gsm
BẢNG GIÁ IN LỊCH ĐỂ BÀN ĐỘC QUYỀN CHỮ A (13 TỜ 1 MẶT)
SỐ LƯỢNG Đế bồi xi (màu xanh, trắng, đen, đỏ) Đế in giấy C150, in màu 1 mặt, cán 1 mặt
Giấy C200 Giấy C230 Giấy C200 Giấy C230
(quyển) (Đơn giá: đồng/quyển)
300 29.480 30.230 33.350 34.100
350 27.850 28.570 31.350 32.070
400 26.640 27.330 29.860 30.550
450 25.690 26.370 28.690 29.370
500 24.940 25.590 27.760 28.420
550 24.420 25.070 27.110 27.750
600 23.900 24.530 26.460 27.100
700 23.070 23.690 25.450 26.070
800 22.600 23.200 24.840 25.440
900 22.360 22.950 24.490 25.080
1000 22.020 22.450 23.910 24.500
1500 20.930 21.220 22.450 23.020
2000 20.390 20.600 21.720 22.280
2500 20.100 20.240 21.300 21.850
3000 19.890 19.990 21.000 21.550
4000 19.630 19.680 20.640 21.180
5000 19.470 19.500 20.420 20.950
(Giá chưa bao gồm VAT, phí xuất bản phẩm)

Lịch Bloc

BẢNG GIÁ IN LỊCH BLOC 2024
LOẠI LỊCH SỐ LƯỢNG
> 50 Quyển < 50 Quyển
Bloc 38x53 750.000đ - 790000 Báo giá theo bài
Bloc 30x40  550.000đ - 580.000đ
Bloc 25x35 400.000đ - 440.000đ
Bloc 20x30 300.000đ - 340.000đ
Bloc 14.5x20.5 85.000
Bloc 12x18 70.000
Bloc 10.5x14.5 50.000
52 tuần 132.000đ - 180.000đ
LX giữa bộ số 36.000đ - 96.000đ
Thời gian thực hiện: Tháng 11+12: 22- 27 ngày, có thể sớm hơn
(Giá chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển, thiết kế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục Lục