BẢNG GIÁ BẾ DECAL
TỜ KHUÔN 1 BÁT KHUÔN 2 BÁT
A4 1.000 2.000
A3 2.000 4.000
Minh họa
(*) Bế tất cả các hình, kích thước khác nhau
Hoàn thiện ngay trong ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *