BẢNG GIÁ CÁN KEO
SỐ LƯỢNG TRONG MỜ
A4 A3 A4 A3
1 - 100 1.000 2.000 2.000 4.000
101 - 150 900 1.800 1.800 3.600
151 - 200 850 1.700 1.700 3.400
> 200 800 1.600 1.600 3.200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *