Address:
Số 5 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng,
Cầu Giấy,
Hà Nội ,
100000,
Việt Nam
Secondary phone: +84947550101
Opening Hours:
Thứ Hai : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Ba : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Tư : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Năm : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Sáu : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Thứ Bảy : 8:00 sáng – 5:30 chiều
Chủ Nhật : Closed