BẢNG GIÁ IN TEM NỔI
Công nghệ UV DTF
SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC KHỔ
(cm)
TÍNH THEO MÉT (dài)
(m)
20 x 28 58 x 20 Khổ 28 cm Khổ 58 cm
(tờ) (Đơn giá: đồng/tờ) (Đơn giá: đồng/m)
1 - 10 25.000 100.000 100.000 190.000
11 - 50 25.000 90.000 (Đơn giá áp dụng cho
số lượng từ 100 m)
51 - 70 23.000 70.000
71 - 100 23.000 50.000
> 100 23.000 48.000
(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, VAT)
BẢNG GIÁ IN NHŨ
Công nghệ UV DTF
SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC KHỔ
(cm)
TÍNH THEO MÉT (dài)
(m)
42 x 32 Khổ 42 cm
(tờ) (Đơn giá: đồng/tờ) (Đơn giá: đồng/m)
1 - 50 150.000 350.000
> 50 120.000 (Đơn giá áp dụng cho
số lượng từ 100 m)
(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, VAT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *