BẢNG GIÁ ÉP PLASTIC
KHỔ A4 KHỔ A5
Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá
1 - 10 5.000 1 - 70 2.500
11 - 80 4.000 > 70 2.000
81 - 100 3.500 x x
> 100 3.000 x x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *