[Giấy Carbon] – In Order

Quy cách:

Kỹ thuật in: In OffsetIn 1 màu, 1 nội dung, 2 hoặc 3 liên
Chất liệu: Giấy CarbonĐóng số tt: 0000001 đến hết, keo đầu.
ORDER - KÍCH THƯỚC 7 x 10 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
100 9.500 8.800 11.800 10.700
200 6.400 5.700 8.200 7.100
500 4.400 3.700 5.900 5.000
1000 4.080 3.360 5.880 4.800
2000 3.840 3.120 5.640 4.560
ORDER - KÍCH THƯỚC 7.5 x 10.5 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
100 9.700 9.000 12.200 11.400
200 6.700 6.000 8.500 7.600
500 4.800 4.200 6.400 5.500
1000 4.440 3.840 6.480 5.400
2000 4.200 3.600 6.360 5.280

[Giấy Carbon] – Hóa đơn – Phiếu thu/chi

Quy cách:

Kỹ thuật in: In OffsetIn 1 màu, 1 nội dung, 2 hoặc 3 liên
Chất liệu: Giấy CarbonĐóng số tt: 0000001 đến hết, keo đầu.

KT: 8 x 12(cm)

Hóa đơn/Phiếu thu/ Phiếu chi - KÍCH THƯỚC 8 x 12 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
100 10.600 10.000 13.700 12.800
200 7.600 7.000 10.300 9.400
500 6.000 5.280 8.880 7.800
1000 5.640 5.040 8.400 7.320

KT: 10.5 x 15(cm)

Hóa đơn/Phiếu thu/ Phiếu chi - KÍCH THƯỚC 10.5 x 15 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
20 37.500 36.500 46.000 45.000
50 19.500 18.500 25.000 24.000
100 12.100 11.600 16.000 15.000
200 9.600 9.000 13.680 12.480
300 8.033 7.433 12.000 10.800
500 7.680 6.960 11.520 10.320
1000 7.440 6.720 11.040 9.840

KT: 10 x 21(cm)

HÓA ĐƠN/ PHIẾU THU - CHI - KÍCH THƯỚC 10 x 21 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
100 14.800 14.200 19.700 18.800
200 11.600 11.000 16.000 15.100
500 10.320 9.480 15.120 14.160

KT: 13 x 19(cm)

HÓA ĐƠN/ PHIẾU THU - CHI - KÍCH THƯỚC 13 x 19 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
20 46.000 45.000 58.000 56.500
50 23.400 22.700 30.500 29.600
100 16.200 15.500 21.900 21.000
200 13.440 12.600 19.680 18.600
300 12.840 12.000 18.960 17.760
500 12.480 11.760 18.360 17.280

KT: 14.8 x 21(cm)

HOÁ ĐƠN/PHIẾU THU - CHI - KÍCH THƯỚC 14.8 x 21 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
20 46.000 45.000 57.500 56.000
30 34.400 33.400 43.800 42.800
50 25.800 25.000 33.800 32.800
100 17.800 17.100 24.300 23.400
200 16.200 15.360 23.760 22.560
300 15.600 14.760 22.800 21.840
500 15.000 14.160 21.840 20.880
1000 14.400 13.560 21.120 20.160

[Giấy Carbon] – Phiếu xuất/nhập kho

Quy cách:

Kỹ thuật in: In OffsetIn 1 màu, 2 hoặc 3 liên
Chất liệu: Giấy CarbonĐóng số tt: 0000001 đến hết, đường xé

KT: 19 x 27(cm)

PHIẾU XUẤT/ NHẬP KHO - KÍCH THƯỚC 19x27 (cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
20 53.000 51.000 68.000 66.700
50 32.600 31.800 44.000 43.100
100 26.520 25.680 38.880 37.920
200 25.320 24.480 36.960 36.000
300 24.360 23.640 35.640 34.440
500 23.160 22.440 33.960 33.000
1000 22.800 21.960 33.600 32.280

KT: 21 x 30(cm)

HOÁ ĐƠN/PHIẾU XUẤT - NHẬP KHO - KÍCH THƯỚC 21x30(cm)
Số lượng 2 Liên 3 Liên
Có số Không số Có số Không số
20 55.900 55.000 72.400 66.700
30 45.200 44.300 59.800 43.100
50 37.700 36.900 51.500 35.600
100 33.240 31.560 48.600 47.640
200 30.840 29.880 45.240 44.280
500 30.600 29.640 44.760 43.800

[Giấy BB58] – Hóa đơn – Phiếu thu/chi

Quy cách:

Kỹ thuật in: In OffsetIn 1 màu, 1 nội dung. (100 số/q)
Chất liệu: Giấy BB58Đóng số tt: 0000001 đến hết, keo đầu

KT: 10.4 x 14.5(cm)

HOÁ ĐƠN/PHIẾU THU - CHI - KÍCH THƯỚC 10.4x 14.5 (cm)
Số lượng Không Rãnh Xé Có Rãnh Xé
Không số Có số Không số Có số
50 15.000 16.300 16.300 17.400
100 9.100 10.100 10.100 11.100
200 6.500 7.500 7.500 8.500
300 5.400 6.200 6.200 7.000
500 4.440 4.920 5.400 5.880
1000 4.200 4.680 5.040 5.520

KT: 14.5 x 20.5(cm)

HOÁ ĐƠN/PHIẾU THU - CHI - KÍCH THƯỚC 14.5x 20.5 (cm)
Số lượng Không Rãnh Xé Có Rãnh Xé
Không số Có số Không số Có số
20 35.000 38.000 37.000 40.000
50 17.700 19.200 18.900 20.400
100 11.800 12.800 12.800 13.700
200 9.000 9.700 9.700 10.400
300 8.040 8.640 8.760 9.480
500 7.680 8.160 8.520 9.000
1000 7.560 8.040 8.280 8.760

[Giấy BB58] – Phiếu xuất/nhập kho

Quy cách:

Kỹ thuật in: In OffsetKích thước: 21 x 30(cm). In 1 màu (100 số/q)
Chất liệu: Giấy BB58Đóng số tt: 0000001 đến hết, đường xé
PHIẾU XUẤT/ NHẬP KHO - KÍCH THƯỚC 21x 30 (cm)
Số lượng Không Rãnh Xé Có Rãnh Xé
Không số Có số Không số Có số
20 41.500 44.000 43.500 45.500
50 22.500 24.500 24.000 26.000
100 17.500 19.000 18.500 20.000
200 14.640 16.560 15.960 17.760
300 14.400 16.200 15.600 17.400
500 14.160 15.840 15.360 17.040
1000 14.160 15.840 15.360 17.040

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục Lục