In Kỷ Yếu

999 (Liên hệ để nhận báo giá)

Thông tin sản phẩm:

Kích thước Không giới hạn
Loại giấy Giấy Couche, Ford, Bristol, Ivory
Kỹ thuật in In kỹ thuật số
Gia công Cán mờ, cán bóng, bồi, ép plastic,..
Mục Lục